Chrono Radka
radecek@poczta.fm

 

Chronograf balistyczny 

Urządzenie przeznaczone jest do pomiaru prędkości oraz energii kinetycznej amunicji wystrzeliwanej z karabinków pneumatycznych.


Parametry:


  • zakres pomiaru prędkości: 4 – 500 m/s

  • pobór prądu: 35mA

  • zasilanie: bateria alkaliczna 9V lub zasilacz ~230V/ 9-12V

  • wymiary 152x125x42

  • czas działania z baterią alkaliczną 9V typu Panasonic XTREME Power – 8h


Funkcje pomiarowe:


  • prędkość V [m/s]

  • energia kinetyczna E [J]

  • licznik strzałów do 999

  • energia kinetyczna średnia Esr [J]

  • prędkość średnia Vsr [m/s]

  • prędkość minimalna Vmin [m/s]

  • prędkość maksymalna Vmax [m/s]

  • prędkość bezwzględna dVsr=|Vmax-Vmin|

  • odchylenie standardowe SV [m/s]

Funkcje dodatkowe:


  • wprowadzanie wagi śrutu od 0.01 do 25.00g

  • ustawianie odległości pomiędzy bramkami

  • rejestr 250 pomiarów

  • pamięć 250 pomiarów (wynik zostaje zapamiętany po wyłączeniu zasilania).

  • transmisja RS232

Ustawianie wagi śrutu:


W trybie pomiaru E[J] i V[m/s] nacisnąć przycisk S1 ( pierwszy z lewej strony.

Zmiana wagi śrutu odbywa się za pomocą przycisków S2 (zmniejszanie) i S3 (zwiększanie). Dłuższe przytrzymanie S2 lub S3 powoduje zmianę automatyczną. Ponowne wciśnięcie S1 powoduje wpisanie wagi śrutu do pamięci procesora i powrót do trybu pomiarowego.  

Pomiar:


Ustawić lufę karabinka na wycięciu w szynie lub nad szyną i strzelić

przez 2 bramki optyczne. Jeżeli prędkość jest mniejsza od 4m/s lub zareaguje tylko pierwsza bramka, wówczas zapala się czerwony wskaźnik i zostaje wyświetlony komunikat „zakres”.


Cykliczne naciskanie S2 powoduje, że zostaje wyświetlony:


  • numer strzału 1-999

  • energia średniej Esr

  • prędkość średnia Vsr

  • prędkość minimalna Vmin

  • prędkość maksymalna Vmax

  • różnica prędkości |dV| = Vmax-Vmin

  • odchylenie standardowe prędkości SV


Pomiar może być realizowany w każdym z trybów S2 .


Naciśnięcie przycisku S3 (trzeci od lewej) powoduje powrót do trybu początkowego.
W trybie początkowym przycisk S3 kasuje wyniki pomiaru.


Rejestr wyników


Moduł posiada rejestr 250 pomiarów prędkości. Przeglądanie rejestru odbywa się za pomocą S2 i S3. Przekroczenie rozmiaru rejestru, powoduje nadpisanie istniejących wyników.

Pomiar może być realizowany także w trybie przeglądania rejestru.


Pamięć EEPROM


Rejestr może być zapamiętany w pamięci eeprom i odtworzony po ponownym włączeniu zasilania. Kolejne pomiary będą wówczas zapisywane w wolnych komórkach rejestru. Licznik strzałów pracuje wówczas od zera.

Każdy nowy zapis do eeprom nadpisuje poprzednio zapisane dane.

W celu zachowania wcześniejszych wyników przechowywanych w eeprom należy odczytać dane z pamięci i rozpocząć nowy pomiar.


Transmisja RS232


Komunikacja z komputerem możliwa jest po zastosowaniu konwertera RS232. Wejście konwertera należy podłączyć do wyprowadzenia procesora nr 3 ozn. PD1/TXD. Prosty układ RS232 znajduje się na schemacie (moduł TX-RS232). Dane wysyłane są przy odczycie pamięci eeprom z prędkością 19200 b/s. Do odbioru można wykorzystać Hyper Terminal z Windows. W przypadku, gdy komputer nie posiada złącza COM, lecz USB korzystnie jest zastosować przewód z konwerterem RS232 / USB.

Z Hyper Terminala pomiary można kopiować do pliku tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego.


Dodatkową opcją jest możliwość zmiany znaku rozdzielającego część całkowitą liczby od dziesiętnej. W celu dokonania wyboru kropki lub przecinka, należy przed włączeniem zasilania wcisnąć jednocześci S1, S2 i S3. Zmiana następuje przemiennie. 

Kalibracja:


Wcisnąć S3 i właczyć zasilanie – po 1 sekundzie pojawi się komunikat <bramka>

oraz odległość pomiędzy bramkami.

Zmiana parametru powoduje zmianę pomiaru prędkości i energii.


V=Odległość między bramkami / czas


Przy prędkości V=230m/s zwiększenie parametru o 0.1mm powoduje zwiększenie mierzonej prędkości o ok. 0.3m/s


Przyciski S2 i S3 umożliwiają zmianę parametru odległości bramek. Naciśnięcie S1 powoduje zapis i powrót do pomiaru. Pomiar odległości między bramkami na szynie można dokonać suwmiarką mierząc odległości Lz i Lw pomiędzy dwoma czujnikami. Oznaczając Lz – odległość po stronie zewnętrznej, Lw – odległość po stronie wewnętrznej:


L=(Lz+Lw)/2


Kalibrację można wykonać również metodą porównawczą, która polega na porównaniu prędkości z innym przyrządem wzorcowym.

Przy tym sposobie należy obliczyć parametr L – odległość pomiędzy bramkami i wprowadzić do pamięci.

L= Lr * Vw / Vr


L[cm] - obliczona odległość pomiędzy bramkami

Lr[cm] - odległość pomiędzy bramkami wprowadzona do chronografu przy kalibracji zgrubnej.

Vr[m/s] - prędkość mierzona przez chronograf kalibrowany

Vw[m/s] - prędkość mierzona przez chronograf wzorcowy


pozdrawiam:  radecek@poczta.fm

ps. pdf z tym opisem jest do pobrania w dziale download/ instrukcje/ inne instrukcje

do góry

[ zobacz księgę | dopisz do księgi ] Ostatnie uaktualnienie: 14.09.2016 printer2.gif, 1 kB
Drukuj tę stronę
aktualnie stronę przegląda Warning: fopen(howmanylog1.txt): failed to open stream: Permission denied in /volume1/web/airguns/howmany.php on line 37 Call Stack: 0.0001 356784 1. {main}() /volume1/web/airguns/showme2.php:0 0.5367 420520 2. include('/volume1/web/airguns/howmany.php') /volume1/web/airguns/showme2.php:558 0.5367 420624 3. fopen($filename = 'howmanylog1.txt', $mode = 'a+') /volume1/web/airguns/howmany.php:37 Warning: fputs() expects parameter 1 to be resource, bool given in /volume1/web/airguns/howmany.php on line 38 Call Stack: 0.0001 356784 1. {main}() /volume1/web/airguns/showme2.php:0 0.5367 420520 2. include('/volume1/web/airguns/howmany.php') /volume1/web/airguns/showme2.php:558 0.5368 420624 3. fputs($fp = FALSE, $str = '|1713768772\n') /volume1/web/airguns/howmany.php:38 Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, bool given in /volume1/web/airguns/howmany.php on line 39 Call Stack: 0.0001 356784 1. {main}() /volume1/web/airguns/showme2.php:0 0.5367 420520 2. include('/volume1/web/airguns/howmany.php') /volume1/web/airguns/showme2.php:558 0.5368 420624 3. fclose($fp = FALSE) /volume1/web/airguns/howmany.php:39 1 Warning: fopen(howmanylog1.txt): failed to open stream: Permission denied in /volume1/web/airguns/howmany.php on line 79 Call Stack: 0.0001 356784 1. {main}() /volume1/web/airguns/showme2.php:0 0.5367 420520 2. include('/volume1/web/airguns/howmany.php') /volume1/web/airguns/showme2.php:558 0.5369 422144 3. fopen($filename = 'howmanylog1.txt', $mode = 'w+') /volume1/web/airguns/howmany.php:79 Warning: fputs() expects parameter 1 to be resource, bool given in /volume1/web/airguns/howmany.php on line 80 Call Stack: 0.0001 356784 1. {main}() /volume1/web/airguns/showme2.php:0 0.5367 420520 2. include('/volume1/web/airguns/howmany.php') /volume1/web/airguns/showme2.php:558 0.5369 422144 3. fputs($fp = FALSE, $str = '') /volume1/web/airguns/howmany.php:80 Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, bool given in /volume1/web/airguns/howmany.php on line 81 Call Stack: 0.0001 356784 1. {main}() /volume1/web/airguns/showme2.php:0 0.5367 420520 2. include('/volume1/web/airguns/howmany.php') /volume1/web/airguns/showme2.php:558 0.5370 422144 3. fclose($fp = FALSE) /volume1/web/airguns/howmany.php:81 osób.

Wszystkie materiały opublikowane na tej witrynie są objęte prawem autorskim i zostały zamieszczone za zgodą ich autorów. Kopiowanie i publikowanie materiałów bez zgody ich autorów jest wzbronione.
Strona optymalizowana dla przeglądarki Firefox najlepiej wygląda w rozdzielczości 1280x1024